ขั้นตอนการทำ passport-พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) สำหรับพระภิกษุสามเณร

passport หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร

ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

อ่านต่อ »

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัด กฎหมายเกี่ยวกับวัด การบริหารจัดการวัด

วัดชนะสงคราม

วัด เป็นสิ่งที่มีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พำนักพักใจ และเป็นอะไรอีกมากมาย พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคำว่า “วัด” ไว้ในหนังสือ คำวัด ว่า “เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย” ในบทความนี้ จะขอรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดมาไว้เพื่อการศึกษา ทั้งในด้านความเป็นมาของวัดและการบริหารจัดการวัดตามกรอบของกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมาย ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรณีพิเศษที่ได้รวบรวมข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว อ่านต่อ »

เลขานุการเจ้าคณะภาค 1 พร้อมกองงานเลขาฯ นำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายวัดน้ำท่วม ในเขตจังหวัดปทุมธานี

พักสนทนา

วันนี้ (30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554) พระเดชพระคุณพระโสภณปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 1 มอบหมายให้พระมหาจรูญ ญาณจารี เลขานุการเจ้าคณะภาค 1 และกองงานเลขาฯ นำข้าวสารและอาหารแห้งไปถวายวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยนำไปมอบถวายที่วัดป่างิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีพระครูวิมลกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้วเป็นผู้รับ เพื่อนำไปมอบถวาย ณ วัดต่าง ๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ »

เจ้าคณะภาค 1 นำข้าวสารและอาหารแห้งช่วยวัดน้ำท่วม ในเขตจังหวัดนนทบุรี

พระโสภณปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 1

วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554) เวลา 13.50 น. พระโสภณปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 1 ได้เดินทางไปยังจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบถวาย ณ วัดในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพระมหาจรูญ ญาณจารี เลขานุการเจ้าคณะภาค 1 และกองงานเลขานุการเป็นผู้ติดตาม

เวลา 15.02 น. เจ้าคณะภาค 1 และคณะ เดินทางถึงสะพานพระราม 4 ซึ่งเป็นจุดที่เรือมารอรับเพื่อนำข้าวสารและอาหารบรรทุกไปแจกจ่าย ณ วัดต่าง ๆ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พระโสภณปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 1, พระมหาจรูญ ญาณจารี เลขานุการเจ้าคณะภาค 1 และคณะ ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ อ่านต่อ »

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานโกศมณฑปใหญ่แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

โกศสมเด็จพระมหาธีราจารย์

พระโกศมณฑปใหญ่
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ปีจุลศักราช 1225 (พ.ศ. 2406) ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้กรมขุนราชสีหวิกรม เอาแบบมา แต่พระโกศมณฑปน้อย สำหรับทรงพระศพกรมพระพิทักษ์เทเวศร์ ด้วยเหตุที่กรมพระพิทักษ์เทเวศร์พระรูปใหญ่โต

 

อ่านต่อ »

แต่งตั้งเจ้าคณะเขตสวนหลวง

IMG_6156_resize

วันนีั (๙ พฤศจิกายน) พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เป็นประธานในการแต่งตั้ง  พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์)  เจ้าคณะแขวงสวนหลวง  เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ  ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเขตสวนหลวง   โดยมีพระเดชพระคุณ พระโสภณปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑  ประทับตราประจำตำแหน่ง  และร่วมฉันภัตตาหารเพลฉลองตำแหน่งเจ้าคณะเขตสวนหลวงในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ »

เลื่อน งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙)

โกศเจ้าประคุณสมเด็จฯ

เลื่อน งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

(นิยม  ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง  การจัดงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จึงได้เลื่อนออกไปก่อน

อ่านต่อ »