กำหนดการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันมรณภาพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามทุกรูป

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

กำหนดการ

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

- เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ที่ศาลาอุไรศรี

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

- เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ-ฉันภัตตาหารเพล ที่ศาลาอุไรศรี
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แต่พระสงฆ์ทั้งพระอาราม

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.