กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ วันที่ ๗-๘-๙ มกราคม ๒๕๕๕

พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๗-๘-๙ มกราคม ๒๕๕๕

แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

๑.กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

๒.กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

 

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ พระสงฆ์ ๔ รูป สวดคาถาธรรมบรรยาย ในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันอาทิตย์ ที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ๔๐๐ รูป

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดมาติกา-บังสุกุล ในพระบรมราชานุเคราะห์

 กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญโกศศพขึ้นรถวอประเทียบจากวัดโมลีโลกยารามไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  วัดเทพศิรินทราวาส หยุดรถเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

เวลา ๑๕.๓๐ น.  พระสงฆ์ ๗๙ รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

เวลา ๑๗.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชเพลิงศพ พระราชาคณะ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ

วันจันทร์ ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.  พระราชาคณะ ๓ รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล รับพระราชทานภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

เวลา ๐๘.๓๐ น.  รถยนต์หลวงเชิญอัฐิไปประดิษฐาน ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม

เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระราชาคณะ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ๒๕๐ รูป เป็นเสร็จพิธี

——————————————————————————————
ขอประทานกราบเรียน กราบเรียน เรียน  เจริญพร มาเพื่อกรุณาทราบ
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยารามและคณะกรรมการจัดงาน

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.