กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

โกศสมเด็จพระมหาธีราจารย์

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่  ๑๐  -  ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๕กำหนดการ

วันศุกร์ ที่ ๑๐  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา  ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ๑๘๘  รูป  (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์  ๑๐  รูป  สวดพระพุทธมนต์  (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๒๘๘  รูป (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์  ๑๐  รูป  สวดมาติกา – บังสุกุล (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์  ๔๘๘  รูป รับทักษิณานุปทาน (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (โดยเสด็จฯ)

วันเสาร์ ที่ ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา  ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ๑๘๘  รูป  (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ๒๘๘  รูป  (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์  ๒๘๘  รูป  รับทักษิณานุปทาน  (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์  ๑๐ รูป  สวดพระพุทธมนต์ (บรมราชานุเคราะห์)
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑พระสงฆ์จัตุรวรรค  สวดธรรมคาถา

เวลา  ๑๙.๐๐  น. พระพิธีธรรม  สวดพระอภิธรรม (บรมราชานุเคราะห์)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕   (วันพระราชทานเพลิงศพ)

เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระสงฆ์  ๑๐  รูป ถวายพรพระ  รับพระราชทานฉัน (บรมราชานุเคราะห์)

เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ๒๘๘  รูป (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์  ๑๐  รูป  สวดมาติกา – บังสุกุล (บรมราชานุเคราะห์)

เวลา  ๑๔.๓๐ น. เชิญโกศศพขึ้นรถวอจัตุรมุขออกจากอาคารอุไรศรี  คนึงสุขเกษม  ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  วัดเทพศิรินทราวาส  หยุดรถเชิญโกศศพแห่เวียนรอบเมรุและเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

เวลา  ๑๗.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์  ๑๐  รูปบังสุกุล  พระราชทานเพลิง (บรมราชานุเคราะห์)

วันจันทร์ ที่ ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา  ๐๗.๐๐  น. พระสงฆ์  ๓  รูป บังสุกุล  รับพระราชทานฉันภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ (บรมราชานุเคราะห์)

เวลา  ๐๘.๐๐  น. เชิญอัฐิไปประดิษฐาน  ณ  อาคารอุไรศรี  คนึงสุขเกษม

เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระสงฆ์  ๑๐  รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ (โดยเสด็จฯ)

เวลา  ๑๑.๐๐  น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ๒๘๘  รูป  (โดยเสด็จฯ)  เป็นเสร็จพิธี.

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.