งานเทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

งานบุญประจำปีวัดชนะสงคราม จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาตม ๒๕๕๕ นะครับ ขอเชิญญาติธรรมทุกคน สาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติชาดกได้ที่วัดชนะสงคราม นะครับ

อ่านต่อ »

กำหนดการบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันมรณภาพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามทุกรูป

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

กำหนดการ

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

- เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ที่ศาลาอุไรศรี

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

- เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ-ฉันภัตตาหารเพล ที่ศาลาอุไรศรี
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แต่พระสงฆ์ทั้งพระอาราม

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

โกศสมเด็จพระมหาธีราจารย์

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่  ๑๐  -  ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๕ อ่านต่อ »

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ วันที่ ๗-๘-๙ มกราคม ๒๕๕๕

พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๗-๘-๙ มกราคม ๒๕๕๕

แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

๑.กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

๒.กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

 

 

อ่านต่อ »

ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑

ประชุมพระสังฆาธิการ 54

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.         พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระ และมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยความสนใจหลายวาระ ก็ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

อ่านต่อ »

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้

อ่านต่อ »

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พระราชธรรมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ๔ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป รวม ๑๐ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่งแก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระ บัญชาในครั้งนี้” ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

อ่านต่อ »