ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง ผลสอบออกแล้ว)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลางทั้งหมด และส่วนภูมิภาคบางภาค ประกาศผลสอบแล้ว) โดยใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๑ มหานิกาย (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหงส์รตนาราม ส่วนใบตอบนักธรรมตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดยาง กทม.

ประมวลภาพกฐินพระราชทาน วัดชนะสงคราม ปี 2556

กฐินพระราชทาน

ในปี 2556 นี้ กระทรวงคมนาคม โดยท่านสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖ / 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กระทรวงคมนาคม น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ – ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ มีกำหนดการดังนี้

แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง (กทม.) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษาส่วนกลาง (กทม. หรือวัด/โรงเรียนที่สังกัดสำนักเรียนใน กทม.) ปี ๒๕๕๖ ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแล้ว โดยแบบฟอร์มปี ๒๕๕๖ นี้ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ รหัสสนามสอบ

วันสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มนักธรรม-ธรรมศึกษาแบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสำนักงานแล้ว  โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักเรียนต่าง ๆ แล้ว

ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

พระมหาใจ เขมจิตฺโต

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ขอนำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเหนือวัดชนะสงครามมาให้ชมกัน ภาพชุดนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รับพัด ประโยค ป.ธ.๓

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖