ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2557 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบนักธรรมตรี ปี 2557 ส่วนภูมิภาค แล้ว ภายหลังการสอบนักธรรมโท-เอกเสร็จสิ้นลง และประกาศผลสอบนักธรรมตรี ของสำนักเรียนส่วนกลางแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557   ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร, …) ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) โดยภาคที่ประกาศผลสอบแล้ว ประกอบด้วย   ผลสอบนักธรรมตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑ (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา) ภาค ๑๓ (ชลบุรี,ระยอง, จันทบุรี, ตราด) ภาค ๑๔ (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) ภาค ๑๕ (ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, [...]

กำหนดการสอบนักธรรมตรี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศกำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสอบระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ โดยในปี 2557 นี้ จะไม่มีการส่งแผ่นซีดีข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ ดังเช่นในปี 2556 แต่ทางกองธรรมสนามหลวง ได้เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเพียงอย่างเดียว โดยเปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 12.30 น. และจะให้รหัสเปิดข้อสอบในเวลา 12.45 น. (รหัสเปิดข้อสอบ สามารถดูได้ทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หรือผ่านทาง SMS ซึ่งทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะเป็นผู้ส่งให้สนามสอบทุกสนามสอบ)

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

กฐินพระราชทาน 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงยุติธรรม นำโดย ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญทอดถวาย ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัดชนะสงคราม มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบทุนการศึกษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ทุน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขออนุโมทนาต่อเจ้าของทุนทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมอานาปานัสสติสมาธิ ฟังธรรมและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ มีผู้เข้าสอบจำนวนจริง 578 รูป สอบได้ 279 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๗ ปี 2557

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 425 รูป สอบได้ 120 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 406 รูป สอบได้ 84 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๙ มีผู้เข้าสอบจริง 300 รูป สอบได้ 26 รูป มีรายนามดังนี้

ผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก (ส่วนภูมิภาค) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สนามหลวงแผนกธรรม ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗