เวลาเปิด-ปิดสถานที่

วัดชนะสงคราม มีประตูสำหรับรถเข้า 1 ทาง และออก 1 ทาง โดยประตูทางเข้าจะปิดในเวลา 23.00 น. ส่วนประตูทางออก จะปิดในเวลา 20.00 น. ดังนั้น หากเลยเวลา 20.00 น. รถจะต้องออกทางประตูเข้าแทน

ส่วนประตูเล็กสำหรับคนเดินเข้าออกทุกแห่ง เปิดในเวลา 06.00 น. ปิดในเวลา 18.00 น.

พระอุโบสถวัดชนะสงคราม เปิดในเวลา 06.00 น. ปิดในเวลา 18.00 น.

ศาลาธรรมสภา (ศาลาอุไรศรี ที่ตั้งอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์) เปิดทุกวันธรรมสวนะ(วันพระ), วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

สถานที่ วันที่เปิด เวลาเปิด เวลาปิด
ประตูเข้าวัด ทุกวัน 06.00 น. 23.00 น.
ประตูออกวัด ทุกวัน 08.00 น. 20.00 น.
พระอุโบสถ ทุกวัน 06.00 น. 18.00 น.
ศาลาอุไรศรี(ที่ตั้งอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จฯ) วันพระ,เสาร์,อาทิตย์ 08.00 น. 18.00 น.
ประตูเล็ก ทุกวัน 06.00 น. 18.00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

  • ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8:51 น.