แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง [บัญชี ศ.๕, ศ.๖]

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศใช้แบบฟอร์มสำหรับลงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาทุกชั้น ในปี 2555 โดยบังคับใช้ในส่วนกลาง (กทม.) ก่อน เจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีรายชื่อ สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม ศ.๕, ศ.๖ จากเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้โดยตรง ตามลิงค์ด้านล่างของหน้านี้

ปี 2556 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ในหน้านี้นะครับ (อย่าใช้ของปี 2555 นะครับ)

สำหรับแฟ้มที่ให้ดาวน์โหลดนี้ เมื่อคลายการบีบอัดไฟล์ (unzip) แล้ว จะได้โฟลเดอร์ชื่อ “แบบฟอร์มบัญชี_กทม“. เมื่อคลิกเข้าไปดูด้านในจะมีโฟลเดอร์และแฟ้มต่าง ๆ ดังภาพด้านล่างนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่)

บัญชีธรรมศึกษาแบบใหม่ ศ.๕,ศ.๖

บัญชีธรรมศึกษาแบบใหม่ ศ.๕,ศ.๖ (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ “ธรรมศึกษา” จะพบแฟ้มแบบใหม่ที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดไว้ให้ โดยมีทั้งหมด 6 แฟ้ม คือ

ชื่อแฟ้ม Office ธรรมศึกษาชั้น ชื่อบัญชี
ts1.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๕
ts1.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๕
ts2.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๖
ts2.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๖
ts3.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๖
ts3.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๖

จะเห็นว่าในส่วนของธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอกนั้น ใช้ชื่อบัญชีเหมือนกันคือ บัญชี ศ.๖ แต่บัญชีทั้งสองชั้นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แม้ว่าจะมีชื่อบัญชีเหมือนกันและมีรายละเอียดเหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้เพราะสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจรายชื่อและรายละเอียดผู้เข้าสอบ หากใช้แบบฟอร์มผิด จะทำให้ไม่ผ่านการตรวจ

Download ที่นี่ —> ดาวน์โหลดแฟ้ม ศ.๕, ศ.๖ แบบใหม่ สำหรับธรรมศึกษาส่วนกลาง (กทม.)

 

ปัญหาที่พบเจอในแบบฟอร์มแบบใหม่ และแนวทางในการแก้ไข

1.ปัญหาแรกที่พบเจอ คือ ช่องหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน จะแสดงเลขที่ไม่ตรงตามที่เราพิมพ์ไป เช่น พิมพ์ 1234567890123 แต่ในบัญชีจะแสดงเป็น 1.23457E+13 เป็นต้น ปัญหานี้จะเกิดกับแฟ้มที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ เปิดให้ดาวน์โหลดในช่วงแรก ๆ แต่ปัจจุบัน ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้แก้ไขและเปิดให้ดาวน์โหลดใหม่แล้วตามลิงค์ด้านบน ท่านสามารถดาวน์โหลดแฟ้มไปใหม่ และก็อบปี้ข้อมูลจากแฟ้มเดิมมาใส่แฟ้มใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ [ปัญหานี้ไม่ร้ายแรง แม้จะไม่แก้ไขก็สามารถผ่านโปรแกรมการตรวจบัญชีของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แต่จะลำบากในการอ่านและตรวจสอบสำหรับผู้ทำบัญชี]

2.ปัญหาที่สองที่พบเจอ คือ ไม่สามารถลบแถว(row)ออกจากแฟ้มได้ เช่นกรณีที่นักเรียนขอยกเลิกการลงชื่อสอบ ผู้ทำบัญชีต้องการลบออก กรณีอย่างนี้จะไม่สามารถลบได้ เพราะทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ล็อคแฟ้มไว้ไม่ให้ลบ วิธีแก้ที่สามารถทำได้คือ 2.1 ก็อบปี้ข้อมูลเลื่อนขึ้นไปทับแถวที่ไม่ใช้แล้ว 2.2 เลือกลบ “ข้อมูล” ทีละช่อง ให้ว่างทั้งแถว (คลิกลบทีละ 1 ช่อง หรือหลายช่องก็ได้ แต่ต้องไม่เลือกทั้งแถว) [ปัญหานี้ไม่ร้ายแรง แต่มีความเสี่ยงในการทำให้ข้อมูลผิดพลาดสูง หรืออาจทำให้มีรายชื่อผู้เข้าสอบตกหล่นได้ โดยเฉพาะหากเลือกใช้วิธีที่ 2.2 การเลือกใช้วิธีที่ 2.2 จะต้องเรียงเลขที่ผู้สอบไปตามปกติ ห้ามนับแถวที่ไม่มีข้อมูลโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เลขที่ข้ามหรือกระโดดได้ ทำให้ไม่ผ่านการตรวจของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้ใช้วิธี 2.1 เป็นหลัก]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 31 กรกฏาคม 2556 เวลา 7:32 น.

One Comment to “แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง [บัญชี ศ.๕, ศ.๖]”

  1. [...] ให้ดูที่บทความนี้ [...]