กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

วัดชนะสงคราม กำหนดวันเทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  – แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรม ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในวันและเวลา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

 

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์คาถาพัน แสดงโดย พระมหาสมม์ปสพพ์ภพพ์ โชติปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม

เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา แสดงโดย พระศรีปริยัติบัณฑิต (พิศิษฐ ถาวรสุโข ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์หิมพานต์  ๑๓๔ พระคาถา แสดงโดย พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา แสดงโดย พระศรีภัททิยบดี (ฤทธิหิรัญ ฐิตสาโร ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์วนปเวสน์  ๕๗ พระคาถา แสดงโดย พระสุเมธมุนี (ปภงฺกโร เสน่ห์ แดงเฟื่อง) วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี (เทศน์ภาษามอญ)

เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา แสดงโดย พระสุธีปริยัติธาดา (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา แสดงโดย พระพิศิษฎ์วิหารการ (บุญสม) วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา แสดงโดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์คาถาพัน แสดงโดย พระมหาคมสัน วิสุทฺธญาโณ ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม

เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา แสดงโดย พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี

เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา แสดงโดย พระราชรัตนดิลก วัดสามพระยา

เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา แสดงโดย พระครูสิริธนากร วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา แสดงโดย พระครูวิธานธรรมปรีชา (วัดดอนเมือง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา แสดงโดย พระปริยัติสุธี (สายธาร ธีรงฺกุโร) วัดชนะสงคราม

เวลา ๑๘.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา แสดงโดย พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม

เทศน์นครกัณฑ์จบแล้ว พระเถระโปรยข้าวตอกดอกไม้ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์มหาชาติ พระสงฆ์ทั้งวัดเจริญชัยมงคลคาถา เป็นเสร็จพิธี

ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลและสวัสดิมงคลโดยทั่วกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 20 ตุลาคม 2555 เวลา 6:40 น.