ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (ลำดับที่ ๑๒)

พระเทพวิมลมุนี

พระเทพวิมลมุนี (กฤช กิตฺติวํโส) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

พระเทพวิมลมุนี (ชั้นราชที่ พระราชวิมล)

ชื่อ      พระเทพวิมลมุนี (กฤช) ฉายา  กิตฺติวํโส อายุ  ๘๒  พรรษา  ๖๐

วิทยฐานะ ป.ธ.๓  น.ธ.เอก  วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง  (ทางราชการแขวงชนะสงคราม)  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

สถานะเดิม

ชื่อ กฤช  นามสกุล ประเวสจินดา บิดาชื่อ  นายแย้ม   มารดาชื่อ  นางวะ

เกิดเมื่อวันที่  ๔  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๙๒  ณ  บ้านปลายคลองเขื่อนขัน   อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

 

บรรพชา

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์  พระครูรอด   วัดบางน้ำวน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

อุปสมบท

วันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔  ณ พัทธสีมาวัดชัยมงคล อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์  พระธรรมสิริชัย  วัดพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสาครศีลาจารย์  อำเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

พระอนุสาวนาจารย์  พระรามัญมุนี วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๘๓     เข้าศึกษาภาษาไทย ณ โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล

พ.ศ. ๒๔๘๖     สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประถมศึกษา ณ โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล

พ.ศ. ๒๔๘๗     สอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๔๘๙     สอบได้นักธรรมชั้นโท ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๔๙๓     สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๔๙๔     สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔     เป็นกรรมการนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๔๙๙     เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๐๐     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๐๕     เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานด้านการบริหาร

พ.ศ. ๒๔๙๙     เป็นเจ้าคณะ ๓ วัดชนะสงคราม

พ.ศ. ๒๕๐๖     เป็นกรรมการรักษาผลประโยชน์ของวัดชนะสงคราม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

-เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดชนะสงคราม

-เจ้าสำนักเรียนวัดชนะสงคราม

-พระปริตรรามัญ

-พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๔    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูสุนทรวิลาส

พ.ศ. ๒๕๑๑    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๑๙    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๓๒    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิมลกิจจาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๖    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิมล

พ.ศ. ๒๕๕๕    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิมลมุนี ศีลาจารโสภณ โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 7 มกราคม 2556 เวลา 6:07 น.