เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ (วนปเวสน์)

ทางจะไปยังเขาวงกตในป่าหิมพานต์ต้องผ่านเมืองเจตราช และเมืองอื่น ๆ สี่กษัตริย์ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทมาถึงเมืองต่าง ๆ ตามลำดับ จนกระทั่งถึงเมืองเจตราช ชาวเมืองเจตราชได้เห็นก็พากันกราบทูลพระเจ้าเจตราชให้ทรงทราบ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ (วนปเวสน์)

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ (วนปเวสน์)

พระเจ้าเจตราชทรงพาข้าราชบริพารออกมาถวายการต้อนรับ เมืองเจตราชกับเมืองเชตุดรมีสัมพันธไมตรีกันมานาน ครั้นได้ทราบถึงเหตุที่ทำให้พระเวสสันดรต้องเสด็จรอนแรมจากบ้านเมือง พระเจ้าเจตราชก็สำแดงไมตรีทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติอยู่ที่บ้านเมืองของพระองค์

พระเวสสันดรปฏิเสธและทรงให้เหตุผลว่า พระองค์ตัดสินใจจะออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกตอย่างแน่นอนแล้ว พระเจ้าเจตราชทูลเชิญกษัตริย์ทั้งสี่ให้ประทับแรมอยู่สักคืนหนึ่งก่อน พระเวสสันดรตอบรับ

ครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว ทั้งสี่กษัตริย์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทต่ไปจนถึงเขาวงกต พระอินทร์ทรงบัญชาให้วิสสุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตอาศรมไว้ให้ พระเวสสันดรกับพระนางมัทรีแยกกันอยู่คนละหลัง ส่วนพระโอรสและพระธิดาอยู่กับพระมารดา

* คัดจาก จิตรกรรม พุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก เรียบเรียงโดย พระรัตนเมธี, เวทย์ บรรณกรกุล พิมพ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒธีราจารย์ (ปัญญา สิริปญฺโญ) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระรัตนเมธี (๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:42 น.