แจ้งเพื่อทราบ เรื่องสนามสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๔

แจ้งเพื่อทราบ ผู้จะเข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง(ของสำนักเรียนส่วนกลาง) ชั้น ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องเดินทางไปสอบที่ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ฯ) ทั้งหมด

มีรายนามสำนักเรียนส่วนกลาง ที่เข้าสอบ ในสนามสอบวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 11 เมษายน 2558 เวลา 20:32 น.