รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2557

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2557

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมชั้นเอก ของสำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ปี 2557

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ปี พ.ศ. 2557

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21:50 น.