ผลสอบธรรมศึกษา 2557/๒๕๕๗

ผลสอบธรรมศึกษา 2557/๒๕๕๗

ผลสอบธรรมศึกษา 2557/๒๕๕๗

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2557 แล้ว เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ผู้สนใจสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้

ผลสอบธรรมศึกษา 2557/๒๕๕๗

 

 

 

โดยมีส่วนที่ต้องใส่ใจ 2 ประเด็นใหญ่คือ

  1. สอบได้ แต่ถูกระงับผลสอบ กรณีนี้ ขึ้นอยู่ข้อมูลใบประกาศ ถ้ามีหลักฐานว่าแจ้งมาผิด ก็สามารถส่งมาแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยัน แม้สอบได้ ก็เหมือนกับสอบตก เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ
  2. สอบได้ แต่พิมพ์ใบประกาศนียบัตรไม่ได้ เนื่องจากไม่แจ้งพ.ศ.เกิด …. กรณีนี้ เป็นกรณีเบากว่าข้อ 1 เพราะเพียงแจ้ง พ.ศ.เกิด(และเดือนเกิด) มา ก็สามารถพิมพ์ใบประกาศได้แล้ว

การ “ระงับผลสอบ” และแนวทางการแก้ไข

ระงับผลสอบ คือ สอบได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แต่ถูกระงับผลสอบเนื่องจาก มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลประโยคชั้นเดิม ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

  • ไม่แจ้งข้อมูลประโยคชั้นเดิม คือ ไม่แจ้งเลขที่ ปกศ.ที่สอบได้ของชั้นเดิม
  • แจ้งข้อมูลประโยคเดิมผิด เนื่องจากพิมพ์ผิด เช่น เลขที่ ปกศ.ที่สอบได้คือ กท ๑๔๕๕/๐๑๒๓๔ แต่แจ้งเป็น กท ๑๔๕๕/๑๒๓๔ (ไม่ใส่ศูนย์ก่อนเลข ๑๒๓๔)
  • ได้เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล และไม่แจ้งที่ช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

วิธีแก้ไข

  • สำนักเรียน/สนามสอบ: รวบรวมรายการที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
  • ผู้สอบ: ส่งข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  • ส่งมาที่ email ทั้ง 2 แห่งคือ [email protected] และ [email protected]
  • การแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน คือ รหัสสนาม, ชื่อสนาม, ชั้น, เลขที่สอบ, ฯลฯ

หมายเหตุ:

  • ให้แก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เพราะจักพิมพ์ใบประกาศนียบัตรต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 9 มกราคม 2558 เวลา 21:34 น.