กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

กฐินพระราชทาน 2557

กฐินพระราชทาน 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้กระทรวงยุติธรรม นำโดย ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อัญเชิญทอดถวาย ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21:50 น.