ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมอานาปานัสสติสมาธิ ฟังธรรมและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม

- กิจกรรมสำหรับการพักผ่อนทั้งกายและใจอย่างมีสติ

- กิจกรรมอันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า

- กิจกรรมอันเป็นวิถีชีวิตของสังคมเมืองรูปแบบใหม่

ระเบียบและกติกา

สมัครเข้าร่วมโครงการ พึงศึกษาระเบียบและกติกาในการปฏิบัติดังนี้

- จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ ศาลามติชน (หน้าวัดตรงทางเข้า) สมัครได้ทุกวันอาทิตย์(พร้อมกับมาปฏิบัติได้เลย)

- ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ใบ

- โครงการไม่มีการบังคับสีเสื้อผ้าที่นุ่งห่ม แต่ควรให้สุภาพ ไม่ควรนุ่งผ้าบางผ้าสั้นเกินไป ผ้าแนบเนื้อ ผ้ามีสีฉูดฉาด หรือเครื่องนุ่งห่มที่ไม่มิดชิด ไม่เน้นรูปแบบของเสื้อผ้า เน้นความเรียบร้อย

- ไม่ควรนำของมีค่ามาก มีราคาแพง หรือสิ่งที่เป็นภาระกังวลต่อการปฏิบัติติดตัวมาด้วย

- ตลอดช่วงเวลาการอบรม ไม่ควรโทรศัพท์จนกว่าจะจบการอบรม

- จะต้องเลิกประชุมพร้อมกันในเวลา ๑๖.๐๐ น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9:15 น.