รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 406 รูป สอบได้ 84 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบได้ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘๔ รูป

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๘ ปี ๒๕๕๗

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 21 มีนาคม 2557 เวลา 16:26 น.