ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม จำนวน ๒๓ สำนักเรียน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามสนามสอบและรายนามสำนักเรียนที่สอบในสนามสอบนั้น ๆ ดังนี้ ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน คือ

ที่ สำนักเรียน จำนวน/รูป
วัดมหาธาตุ ๑๐
วัดมหาพฤฒาราม
วัดยานนาวา
วัดราชบพิธ
วัดราชบูรณะ
วัดราชสิงขร
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดศรีเอี่ยม ๑๒
วัดสร้อยทอง
๑๐ วัดสระเกศ ๑๖
๑๑ วัดสัมพันธวงศ์
๑๒ วัดสามพระยา ๑๓
๑๓ วัดเสมียนนารี
๑๔ วัดแสนสุข
๑๕ วัดโสมนัสวิหาร
๑๖ วัดหัวลำโพง
๑๗ คณะเขตคลองเตย ๑๐
๑๘ คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๑๑
๑๙ คณะเขตบางกะปิ
๒๐ คณะเขตบางคอแหลม
๒๑ คณะเขตพระโขนง-บางนา
๒๒ คณะเขตมีนบุรี
๒๓ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๐

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9:05 น.