[ดาวน์โหลด] บัญชีต่าง ๆ สำหรับสนามสอบ [ธรรมศึกษา] ในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กทม.)

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้สนามสอบในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดาวน์โหลดบัญชี ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสนามสอบ

รายการบัญชีที่มีให้ดาวน์โหลด ประกอบด้วย

1.บัญชีเรียกชื่อติดหน้าห้อง (จะมีหมายเลขห้องสอบระบุไว้ในหมายเหตุตามที่สนามสอบส่ง สถ.4 มา) เพื่อให้ผู้เข้าสอบดูว่าตนเองสอบที่ห้องไหน
2.บัญชีเรียกชื่อ สำหรับให้ประธานสนามสอบลงลายมือชื่อ
3.บัญชีรับใบตอบ สำหรับให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อหลังสอบเสร็จ
4.บัญชีรายชื่อที่ต้องแก้ไข เป็นบัญชีรายการข้อผิดพลาดของ ศ.๕, ศ.๖ ที่ส่งมาตรวจ และต้องทำการแก้ไขไฟล์ Excel แล้วส่งกลับสำนักงานแม่กองธรรมอีกรอบ เพราะหากไม่แก้ไขรายการที่มีข้อผิดพลาด ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะไม่ประกาศรับรองรายชื่อเหล่านี้ (แม้จะสอบผ่านก็ตาม)
5.บัญชี ศ.๕, ศ.๖(Excel) ที่สนามสอบส่งมาตรวจที่สำนักงานแม่กองฯ แล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้นของบัญชีแล้ว (เช่น แบบฟอร์มผิด เป็นต้น)

 

คลิกที่นี่เพื่อไปหน้าดาวน์โหลดบัญชีต่าง ๆ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:00 น.