ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง ผลสอบออกแล้ว)

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลางทั้งหมด และส่วนภูมิภาคบางภาค ประกาศผลสอบแล้ว) โดยใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๑ มหานิกาย (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหงส์รตนาราม ส่วนใบตอบนักธรรมตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดยาง กทม.

ผลสอบนักธรรมตรี ส่วนกลาง

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี มหานิกาย
รายชื่อผู้สอบผ่านักธรรมตรี ธรรมยุต

ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๖
นักธรรมชั้นตรี

 

ผลสอบนักธรรมตรี ส่วนภูมิภาค

มหานิกาย

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑๒
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- นครนายก
- ฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑๔
- นครปฐม
- สุพรรณบุรี
- กาญจนบุรี
- สมุทรสาคร

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑๗
- ภูเก็ต
- ตรัง
- กระบี่
- พังงา
- ระนอง

 

ธรรมยุต

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)
- นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท-อุทัยธานี, ปราจีนบุรี-สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด.

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)
- นครปฐม, สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์.

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)
- นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง, สงขลา-สตูล, พัทลุง, ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส.

 

ที่มา : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 ธันวาคม 2556 เวลา 18:17 น.