กำหนดการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ – ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม บางลำภู กรุงเทพมหานคร

เวลา ชื่อกัณฑ์
วันเสาร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์คาถาพัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ทศพร
เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์หิมพานต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์
เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์
เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ชูชก
เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์จุลพน
เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาพน
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์คาถาพัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์กุมาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์มัทรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาราช
เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์
เวลา ๑๘.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 11 ตุลาคม 2556 เวลา 21:48 น.