แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง (กทม.) ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษาส่วนกลาง (กทม. หรือวัด/โรงเรียนที่สังกัดสำนักเรียนใน กทม.) ปี ๒๕๕๖ ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแล้ว โดยแบบฟอร์มปี ๒๕๕๖ นี้ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ รหัสสนามสอบ

แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง (กทม.) แบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

ธรรมศึกษาชั้นตรีโท-เอก (ศ.๕,ศ.๖) (ส่วนกลาง/กทม. เท่านั้น)

 

ธรรมศึกษา 2556

ธรรมศึกษา 2556

ในแฟ้มที่โหลดไป จะมีทั้งหมด 6 ไฟล์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ts1 = ธรรมศึกษาตรี/ ts2 = ธรรมศึกษาโท/ ts3 = ธรรมศึกษาเอก

ชื่อแฟ้ม Office ธรรมศึกษาชั้น ชื่อบัญชี
ts1.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๕
ts1.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๕
ts2.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๖
ts2.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๖
ts3.xls Office 97-2003 ธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๖
ts3.xlsx Office 2007-2012 ธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๖

 

แบบฟอร์มธรรมศึกษาส่วนภูมิภาคให้โหลดจากหน้านี้

บทความที่ควรอ่านต่อเนื่องกัน

วิธีทำบัญชีผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง (แบบฟอร์มใหม่)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 31 กรกฏาคม 2556 เวลา 7:31 น.