แบบฟอร์มนักธรรม-ธรรมศึกษาแบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสำนักงานแล้ว  โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักเรียนต่าง ๆ แล้ว

ข้อมูลที่ขีดเส้นทับคือข้อมูลเก่า
คาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ทำบัญชีรายชื่อ ดาวน์โหลดไปดูและฝึกใช้ได้เลย (จะมีหนังสือแจ้งพร้อมกับระเบียบปฏิบัติการสอบภายในเดือนสิงหาคม)

บัญชีส่งสอบ(ศ.ต่างๆ) มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

นักธรรม:
- ใช้เลขบัตรประชาชน
- แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
- อายุ ใช้ชื่อเดือนและ พ.ศ. ที่เกิดแทน
- พรรษา ใช้ชื่อเดือนและ พ.ศ.ที่อุปสมบทแทน
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

ธรรมศึกษา:
- ใช้เลขบัตรประชาชน
– แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
– อายุ ใช้ชื่อเดือนและ พ.ศ. ที่เกิดแทน
– ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ขององค์กร (วัด / โรงเรียน / บริษัท / ฯลฯ)
– ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปี พ.ศ.๒๕๕๖***

 

นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒)
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ศ.๓)

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นตรีโท-เอก (ศ.๗)

ธรรมศึกษาชั้นตรีโท-เอก (ศ.๕,ศ.๖) <<–เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

 

 

วิธีแก้บัญชีที่ไม่สามารถพิมพ์เลขบัตรประชาชนได้

บัญชีที่โหลดไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์ 110… ได้
ให้แก้ไขโดย
การพิมพ์เลขดังกล่าวในโปรแกรม Notepad แล้วก๊อปมาวางแทน
หรือพิมพ์ตัวเลขในช่อง “คำนำหน้าชื่อ” แล้วกด F2 แล้วทำการก๊อปเฉพาะตัวเลข 13 หลักไปวาง
เพราะถ้าทำการก๊อปโดยไม่กด F2 ก่อน ตัวเลขจะไม่อยู่ในรูปแบบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงบันทึกที่หมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของประเทศ หรือ ชนชาติใด
เพราะหากนำเลขดังกล่าวไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของเลขประจำตัวประชาชนไทยแล้วไม่ผ่าน
จะเกิดความยุ่งยากกว่าเดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 เวลา 2:03 น.