ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2555 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเริ่มทยอยประกาศผลสอบนักธรรมตรี ปี 2555 แล้ว ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางประกาศผลแล้วทั้งมหานิกายและธรรมยุต ส่วนในส่วนภูมิภาค ภาคที่ประกาศผลแล้ว คือ ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5, ภาค 6, ภาค 8, ภาค 9, ภาค 10, ภาค 11, ภาค 12, ภาค 13, ภาค 14, ภาค 15, ภาค 16, ภาค 17 และภาค 18 ส่วนภาคที่ยังไม่ประกาศผลสอบคือ ภาค 7 (มหานิกาย) (ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค. 2556)

 

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง ผลสอบออกแล้ว)

 

 

ส่วนกลาง (ทั้งมหานิกายและธรรมยุต)

ผลสอบนักธรรมตรี สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)

ผลสอบนักธรรมตรี สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)

ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑ – ภาค ๑๘

ภาค 1
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนนทบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดปทุมธานี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดปทุมธานี

 

ภาค 2
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอ่างทอง
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสระบุรี

 

ภาค 3
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดลพบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสิงห์บุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดชัยนาท
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอุทัยธานี

 

ภาค 4
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครสวรรค์
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดกำแพงเพชร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพิจิตร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ภาค 5
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพิษณุโลก
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสุโขทัย
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดตาก

 

ภาค 6
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดลำปาง
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดเชียงราย
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพะเยา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดแพร่
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดน่าน

 

ภาค 8
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอุดรธานี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดหนองคาย
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดบึงกาฬ
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดเลย
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสกลนคร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ภาค 9
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดขอนแก่น
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดมหาสารคาม
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ภาค 10
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอุบลราชธานี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดศรีสะเกษ
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครพนม
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดยโสธร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดมุกดาหาร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภาค 11
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครราชสีมา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดบุรีรัมย์
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดชัยภูมิ
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสุรินทร์

 

ภาค 12
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดปราจีนบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสระแก้ว
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครนายก
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ภาค 13
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดชลบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดระยอง
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดจันทบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดตราด

 

ภาค 14
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครปฐม
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสมุทรสาคร

 

ภาค 15
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดราชบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดเพชรบุรี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาค 16
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดชุมพร
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาค 17
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดภูเก็ต
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดตรัง
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพังงา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดกระบี่
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดระนอง

 

ภาค 18
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสงขลา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดพัทลุง
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดสตูล
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดปัตตานี
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดยะลา
ผลสอบนักธรรมตรี คณะจังหวัดนราธิวาส

 

ส่วนภูมิภาค คณะธรรมยุต

ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ) ประกอบด้วยคณะจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-ปราจีนบุรี-สระแก้ว-นครนายก-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด.

 

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) ประกอบด้วยคณะจังหวัดนครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-พิจิตร-กำแพงเพชร, ลำปาง-แพร่-น่าน-เชียงราย-พะเยา, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน.

 

ภาค ๑๔-๑๕ (ธ) ประกอบด้วยคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี.

 

คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
- นครศรีธรรมราช
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ภูเก็ต
- สงขลา
- พัทลุง
- ปัตตานี
- ยะลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 3 ธันวาคม 2556 เวลา 8:53 น.