รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี 2555 วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี 2555 ในนามสำนักเรียนวัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ๘ รูป

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ *
๑. พระยุทธดนัย กนฺตสีโล ทรัพย์ทองคำ ๕๔
๒. พระนพดล โชติปญฺโ กาฬดิษฐ์ ๓๙
๓. พระจักรกริช อิทฺธิจกฺโก มั่งแฟง ๒๗
๔. สามเณรวันชนะ นวลปะโค ๑๖
๕. สามเณรพงศธร พิมพ์ทอง ๑๔
๖. สามเณรนิพนธ์ คุ้มแก้ว ๑๔
๗. สามเณรณัฐพงศ์ หาชิต ๑๔
๘. สามเณรพีรพันธ์ มีชั้นช่วง ๑๔

* ช่องสุดท้ายคือ พรรษา

สำนักเรียนอื่น ๆ ดูรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ปี 2555 ได้ที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 8 ธันวาคม 2555 เวลา 19:57 น.