ประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555

ประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555

ประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555

ตามกำหนดการของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555 ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ส่วนการประกาศผลทางเว็บไซต์ยังไม่ทราบกำหนดวันที่แน่ชัด

จากข้อมูลที่ทราบมาล่าสุด (2 ธ.ค.) ทางสำนักงานแม่กองจะยังไม่ประกาศผลสอบนักธรรมตรีในวันที่ 2 นี้ คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 15 ธ.ค. โปรดติดตามจากหน้าเว็บสำนักงานแม่กองเป็นหลัก

ล่าสุด (8 ธ.ค. 2555) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เริ่มประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมตรี ปี 2555 แล้ว เป็นบางส่วน คลิกดูตามลิงค์ได้เลย

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ – ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ – ๒๖๒๙-๐๙๖๒ โทรสาร. ๐ – ๒๖๒๙-๐๙๖๓

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 8 ธันวาคม 2555 เวลา 16:48 น.