แบบฟอร์มธรรมศึกษา ปี 2558

แบบฟอร์มธรรมศึกษา แบบใหม่ 2558

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษา แบบใหม่ ปี 2558 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สนามสอบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนักธรรม และธรรมศึกษา แบบฟอร์มใหม่ ธรรมศึกษา 2558