ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2557 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบนักธรรมตรี ปี 2557 ส่วนภูมิภาค แล้ว ภายหลังการสอบนักธรรมโท-เอกเสร็จสิ้นลง และประกาศผลสอบนักธรรมตรี ของสำนักเรียนส่วนกลางแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557   ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร, …) ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) โดยภาคที่ประกาศผลสอบแล้ว ประกอบด้วย   ผลสอบนักธรรมตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑ (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา) ภาค ๑๓ (ชลบุรี,ระยอง, จันทบุรี, ตราด) ภาค ๑๔ (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) ภาค ๑๕ (ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, [...]