กำหนดการสอบนักธรรมตรี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศกำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสอบระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ โดยในปี 2557 นี้ จะไม่มีการส่งแผ่นซีดีข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ ดังเช่นในปี 2556 แต่ทางกองธรรมสนามหลวง ได้เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเพียงอย่างเดียว โดยเปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 12.30 น. และจะให้รหัสเปิดข้อสอบในเวลา 12.45 น. (รหัสเปิดข้อสอบ สามารถดูได้ทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หรือผ่านทาง SMS ซึ่งทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะเป็นผู้ส่งให้สนามสอบทุกสนามสอบ)