กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

กฐินพระราชทาน 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงยุติธรรม นำโดย ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญทอดถวาย ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน