วัดชนะสงคราม มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบทุนการศึกษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ทุน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขออนุโมทนาต่อเจ้าของทุนทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน