ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมอานาปานัสสติสมาธิ ฟังธรรมและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.