Archive for มกราคม, 2557

เปิดให้บูชา หลวงพ่อปู่ จำลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

หลวงพ่อปู่จำลอง

วัดชนะสงคราม เปิดให้บูชาพระพุทธนรสีห์ ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชะนียะชยันตะโคดม บรมศาสดา อนาวรญาณ (หลวงพ่อปู่) จำลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว พระประธานประจำพระอุโบสถวัดชนะสงคราม 

ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2556-2557

สวดมนต์ข้ามปี

ประมวลภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ที่วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป