Archive for พฤศจิกายน, 2556

วันตรวจข้อสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำหรับการตรวจข้อสอบนักธรรมตรี/ธรรมศึกษาตรี(ส่วนภูมิภาค) ซึ่งอยู่ในความผิดชอบของเจ้าคณะภาคแต่ละภาค(หรือรองเจ้าคณะภาคซึ่งเจ้าคณะภาคมอบหมายให้ดูแล) ขณะนี้ น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหมดทุกภาคหรือเกือบหมดแล้ว คงอยู่ในระหว่างตรวจทานก่อนส่งรายชื่อไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ ทุกชั้นประโยค ทั้งการสอบครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[ดาวน์โหลด] บัญชีต่าง ๆ สำหรับสนามสอบ [ธรรมศึกษา] ในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กทม.)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้สนามสอบในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดาวน์โหลดบัญชี ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสนามสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบนักธรรม ธรรมศึกษา 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี 2556 กองธรรมสนามหลวง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อสอบเป็นแบบข้อสอบออนไลน์ โดยให้สนามสอบดาวน์โหลดข้อสอบเพื่อนำไปปรินต์เองในแต่ละสนามสอบ ท่านที่เป็นเลขาสนามสอบ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่เว็บสำนักงานแม่กอง

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง ผลสอบออกแล้ว)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลางทั้งหมด และส่วนภูมิภาคบางภาค ประกาศผลสอบแล้ว) โดยใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๑ มหานิกาย (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหงส์รตนาราม ส่วนใบตอบนักธรรมตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดยาง กทม.

ประมวลภาพกฐินพระราชทาน วัดชนะสงคราม ปี 2556

กฐินพระราชทาน

ในปี 2556 นี้ กระทรวงคมนาคม โดยท่านสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร