กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖ / 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กระทรวงคมนาคม น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.