กำหนดการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ – ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ มีกำหนดการดังนี้