Archive for มิถุนายน, 2556

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ขอนำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเหนือวัดชนะสงครามมาให้ชมกัน ภาพชุดนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รับพัด ประโยค ป.ธ.๓

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖