ผลสอบธรรมศึกษา 2555 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ออกแล้ว

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2556) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบธรรมศึกษา(ทุกชั้น) ปีการศึกษา 2555 ของสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง