Archive for กันยายน, 2555

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ขณะที่หกกษัตริย์สลบอยู่นั้น ได้เกิดมีฝนโบกขรพรรษตกลงมาต้องพระวรกายให้ได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ตรัสบอกพระโอรสให้สละพรตพาพระมเหสีกลับไปครองราชสมบัติ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

พระเจ้าสัญชัยเมื่อทราบข่าวพระโอรสและพระสุณิสา (ลูกสะใภ้) ว่า อยู่ที่เขาวงกตก็ดีพระทัยมาก ทรงรับสั่งให้บรรดาข้าราชบริพารเตรียมขบวนช้างขบวนม้าให้พร้อมเพื่อจะได้ออกเดินทางไปยังเขาวงกต

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ชูชกพาชาลีและกัณหามาถึงทางสองแพร่ง ทางสายหนึ่งแยกทางไปทางอื่น ส่วนทางอีกสายหนึ่งไปเมืองเชตุดร เป็นด้วยบุญของสองพระกุมาร จึงบันดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดร

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสพระธิดาให้ชูชกไปนั้น เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวฟ้าแลบแปลบปลาบกึกก้องน่ากลัว พระอินทร์ทราบเหตุนั้นก็เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัทรีให้คนอื่นอีก

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

หลังจากพระนางมัทรีเข้าป่าหาเก็บผลไม้ แต่ด้วยหัวใจเป็นห่วง เพราะหวาดกลัวภัยอันเกิดจากฝันร้ายเมื่อคืนนี้ เวลาเย็นจึงรีบเดินทางกลับ แม้พยายามจะกลับให้เร็ว แต่บังเอิญมาพบราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ชูชกเดินทางไปถึงสระโบกขรณี บริเวณอาศรมของพระเวสสันดร เวลาเย็น แล้วพักแรมอยู่ที่นั่นด้วยตั้งใจว่า รุ่งเช้า เมื่อพระนางมัทรีออกไปหาผลไม้จึงจะเข้าไปขอ ๒ พระกุมารจากพระเวสสันดร

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ชูชกเดินทางไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอก จนกระทั่งถึงอาศรมของอัจจุตฤาษี ฤาษีตนนี้ถือลัทธิบูชาไฟ นอนบนพื้นดิน เอาขี้เถ้าทาตัว กินผักและผลไม้ ชูชกยืนรออยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปกราบ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ขณะที่เดินทางไปยังเขาวงกตนั้น ชูชกก็ได้พบกับนายพรานเจตบุตร ซึ่งพระเจ้าเจตราชทรงตั้งไว้ให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาพระเวสสันดร เจตบุตรได้ยินเสียงชูชกร้องถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรก็รู้ทันทีว่า

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

ที่หมู่บ้านทุนนวิฏฐะ* ในแคว้นกาลิงคะ มีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่ครอบครัวหนึ่งต้องการคนใช้ ผัวแก่ชื่อ “ชูชก” เมียสาวชื่อ “อมิตตตา” นางอมิตตตาบอกชูชกให้ไปขอสองพระกุมาร คือชาลีกับกัณหามาเป็นคนใช้

วัดชนะสงครามในอดีต

วัดชนะสงคราม ในอดีต

วัดชนะสงครามมีประวัติความเป็นมายาวนาน ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง ขอเชิญชมภาพวัดชนะสงครามในอดีต มีความเปลียนแปลงอย่างไรบ้าง เชิญทัศนาตามอัลบั้มภาพด้านล่างนี้