Archive for 'กิจกรรม'

วัดชนะสงคราม มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบทุนการศึกษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ทุน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขออนุโมทนาต่อเจ้าของทุนทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ – ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ มีกำหนดการดังนี้

ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

พระมหาใจ เขมจิตฺโต

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งานครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานฉลองครบรอบ ๒๓๑ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดชนะสงคราม โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๑ เมษายน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ