ธรรมาสน์วอ

ธรรมาสน์ทรงวอไม้จำหลักลวดลายปิดทอง และประดับกระจกสี ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ธรรมาสน์วอ เป็นธรรมาสน์ทรงวอไม้จำหลักลวดลายปิดทอง และประดับกระจกสี ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่ง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในศาลาการเปรียญ (ศาลาชี)