กฐินพระราชทาน ปี 2555

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

กฐินพระราชทาน ปี 2555 (เฉพาะวัดในกรุงเทพมหานคร) รายนามพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน