พระธรรมเทศนา เรื่อง ทางสายกลาง

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ทางสายกลาง โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕