ผลสอบนักธรรมโท ปี 2555

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 16.52 น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมโท ปีการศึกษา 2555 (ส่วนภูมิภาค) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานแล้ว