กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๖ ทุกชั้นประโยค ทั้งการสอบครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้