พระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ด้านหน้าพระอุโบสถวัดชนะสงคราม หน้าซุ้มประตูคือเกยลา ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕

ด้านหน้าพระอุโบสถวัดชนะสงคราม หน้าซุ้มประตูคือเกยลา ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ ๕

พระอุโบสถวัดชนะสงคราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโรง ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกมีกำแพงแก้วโดยรอบเชื่อมต่อระหว่างพระเจดีย์และศาลาราย มีซุ้มประตูเข้าทั้ง ๔ ด้าน กว้างประมาณ ๑.๔๐ เมตร รูปแบบของซุ้มประตูเป็นศิลปะตะวันตก ปัจจุบันเหลือ ๒ ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านได้สร้างศาลารายครอบแล้ว รวมภายในกำแพงแก้วพระอุโบสถมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๗๕.๐๐ x ๑๒๗.๐๐ เมตร ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยรอบมีพระเจดีย์ ด้านหน้า ๒ องค์ ด้านหลัง ๒ องค์ มีศาลาราย ๑๐ หลัง ตัวอาคารพระอุโบสถ มีความกว้าง ๒๗.๕๐ เมตร ยาว ๔๑.๔๒ เมตร แบ่งเป็น ๑๓ ห้องเสา ไม่มีพะไล มีซุ้มประตูทางเข้า ๒ ด้าน ด้านละ ๒ ทาง รวมซุ้มประตู ๔ ซุ้ม ขนาดทางเข้ากว้างประมาณ ๑.๙๐ เมตร มีบันได ๓ ขั้น ฐานพระอุโบสถ เป็นฐานบัวลูกแก้ว ซุ้มประตูหน้าต่างทำด้วยปูนปั้นประดับลวดลายแบบบันแถลง มีหน้าต่างด้านข้างด้านละ ๑๓ ช่อง ด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๖ ช่อง รวมซุ้มหน้าต่าง ๓๘ ช่อง กรอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยลวดลายตลอดทั้งกรอบ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วปูนปั้นเป็นลายกนกประดับด้วยกระจกสีต่างๆ ภายในซุ้มประตูเขียนเป็นภาพสี ภาพเทพทวารบาล ด้านนอกแกะเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ด้านในหน้าต่างเป็นภาพเขียนสี ภาพเทพทวารบาลเช่นกัน ต่อมา ลบแล้วเขียนเป็นรูปเวสสันดรชาดก ด้านนอกเขียนเป็นลายรดนํ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ปัจจุบันได้ลบไปแล้ว

พระอุโบสถวัดชนะสงครามในปัจจุบัน

พระอุโบสถวัดชนะสงครามในปัจจุบัน

ภายในพระอุโบสถมีใบเสมาติดที่ฝาผนังทั้ง ๔ ด้าน ภายนอกมีใบเสมาติดที่ผนังด้านนอกตรงมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม และยังมีใบเสมาตั้งบนแท่นอีก ๑ แห่ง หน้าพระอุโบสถ เป็นใบเสมาคอดตอนเอว มีลายที่กลางอก ๔ ใบตั้งบนฐานบัวรองรับด้วยฐานบัวอีกชั้นหนึ่ง รวมใบเสมา ๙ แห่ง หลังคาพระอุโบสถทำเป็นชั้นลดลั่นกัน ๓ ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ไม่มีนาคสะดุ้ง มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันทำลวดลายลงรักปิดทองและประดับด้วยกระจกสีต่าง ๆ เป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ ประดับฉัตร ๕ ชั้น มีลายกนกเปลวประกอบ เรียงรายข้าง ๆ ด้วยเทพชุมนุมทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๙ องค์ รวมเป็น ๑๘ องค์ มีหน้าต่างอยู่ที่หน้าบันพระอุโบสถด้านละ ๑ บาน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานบนฐานชุกชีองค์ใหญ่ ๑ องค์ และองค์เล็กอีก ๑๕ องค์ มีอัครสาวกด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน พระอุโบสถมีขนาดใหญ่ มีเสาร่วมในด้านละ ๑๐ ต้น ด้านหน้าและด้านหลังมีด้านละ ๓ ต้น รวมเป็น ๒๖ ต้น ขนาดของเสากว้างประมาณต้นละ ๑.๔๐ เมตร ด้านหลังพระประธานเป็นเฉลียงกั้นห้องทำเป็นคูหาที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า) เจาะเป็นช่อง ๆ จัดเป็น ๕ รัชกาลตามลำดับ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑ ด้านหลังพระอุโบสถเป็นเขามอ บนเขามอมีพระเจดีย์ทรงกลม และมีเจดีย์บรรจุอัฐิราชสกุลจรูญโรจน์

* คัดจาก ประวัติวัดชนะสงคราม เรียบเรียงโดย พระมหาปกรณ์ พิมพ์ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:12 น.