กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๖

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๖ ทุกชั้นประโยค ทั้งการสอบครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลสอบบาลี ป.ธ.6-7-8-9 ปี 2556

วันสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๕๖

 

การสอบบาลีครั้งที่ ๑

รอบ ประโยค วิชาที่สอบ วัน/เดือน/ปี
รอบแรก ป.ธ.๖ แปลไทยเป็นมคธ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖
ป.ธ.๗ แปลไทยเป็นมคธ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖
ป.ธ.๘ แต่งฉันท์ภาษามคธ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลไทยเป็นมคธ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๖
ป.ธ.๙ แต่งไทยเป็นมคธ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลไทยเป็นมคธ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๖
รอบสอง ประโยค ๑-๒ แปลมคธเป็นไทย ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
บาลีไวยากรณ์ ๘ มี.ค. ๒๕๕๖
ป.ธ.๓ แปลมคธเป็นไทย ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
สัมพันธ์ไทย ๘ มี.ค. ๒๕๕๖
บุรพภาคและบาลีไวยากรณ์ ๙ มี.ค. ๒๕๕๖
ป.ธ.๔ แปลไทยเป็นมคธ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๘ มี.ค. ๒๕๕๖
ป.ธ.๕ แปลไทยเป็นมคธ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๘ มี.ค. ๒๕๕๖
ตรวจบาลีครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖ – ๑ เมษายน ๒๕๕๖

 

การสอบบาลีครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม)

ประโยค วิชาที่สอบ วัน/เดือน/ปี ที่สอบ
ประโยค ๑-๒ แปลมคธเป็นไทย ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
บาลีไวยากรณ์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ป.ธ.๓ แปลมคธเป็นไทย ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สัมพันธ์ไทย ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
บุรพภาคและบาลีไวยากรณ์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ป.ธ.๔ แปลไทยเป็นมคธ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ป.ธ.๕ แปลไทยเป็นมคธ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
แปลมคธเป็นไทย ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตรวจบาลีครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10:17 น.