กำหนดวันรับข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดวันรับข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับแต่ละภาค ดังนี้

ภาค รับวันที่
ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ภาค ๔-๕-๖-๗ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ภาค ๑-๒-๓, ภาค ๑๓-๑๔-๑๕ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

* ผู้ไปรับข้อสอบ โปรดนำหนังสือนำไปด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 12 ตุลาคม 2555 เวลา 23:36 น.