ผลสอบธรรมศึกษา 2555 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ออกแล้ว

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2556) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบธรรมศึกษา(ทุกชั้น) ปีการศึกษา 2555 ของสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านที่ต้องการทราบรายชื่อผู้สอบผ่าน สามารถคลิกดูได้ที่นี่

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา 2555 (ส่วนกลาง)

(ผลสอบธรรมศึกษาส่วนกลาง มหานิกาย ออกวันที่ 20 ก.พ. 2556)

** ใบประกาศนียบัตร จะเริ่มพิมพ์ในเดือนมีนาคม เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะแจ้งให้สำนักเรียนไปรับที่สำนักงาน หรือหากทางสำนักเรียนไม่ไปรับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงก็จะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักเรียนแทน

 

และยังมีรายชื่อผู้สอบผ่าน แต่ยังติดแบ็คลิสต์(ถูกระงับผลสอบ) เนื่องจากข้อมูลไม่เรียบร้อย เช่น ชื่อไม่ตรงใบประกาศที่ส่งสอบ, ไม่ระบุ พ.ศ.เกิดหรือเดือนเกิด, ไม่ใส่เลขใบประกาศ เป็นต้น สามารถเช็ครายชื่อผู้สอบผ่านแต่ติดแบ็คลิสต์(ถูกระงับผลสอบ)ได้ที่นี่

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา 2555 (ส่วนกลาง) แต่ยังติดแบ็คลิสต์(ถูกระงับผลสอบ)

 

** รายชื่อที่ติดแบ็คลิสต์ด้านบนนี้ จะแสดงเป็นรายสำนักเรียน ดังนั้น หากจะค้นหารายชื่อ ต้องทราบก่อนว่ารายชื่อที่จะตรวจอยู่ในสำนักเรียนอะไร แล้วแจ้งแก้ไข และการแจ้งแก้ไข ทางสำนักงานแม่กองธรรมได้เสนอไว้ 3 ทาง คือ

แนวทางในการแก้ไขข้อมูล:

  1. สำนักเรียน รวบรวมรายชื่อที่มีปัญหา แก้ไขและส่งมาที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  2. สนามสอบ หรือ องค์กร/สถานศึกษานั้น ๆ มาแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
  3. ผู้สอบมาแก้ไขด้วยตนเองที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

** กรณีเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 20:17 น.